Een aantal stappen zetten om te komen tot een excellente match!

Belangrijke informatie omtrent het Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Indien u na deze datum persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, is ons Privacy Statement daarop van toepassing en vertrouwen wij u daarmee akkoord. Onze Privacy Statement kunt u vinden op deze site onder “Privacy Statement”.

1. Orientatie & analyse

In deze orientatie en analyse fase van functie en organisatie kijken wij met name naar:

  • de vereiste competenties, ervaring, kennis en DNA van de potentiele kandidaat
  • de organisatiestructuur en -cultuur,
  • de visie, missie en strategie, loopbaanpaden en  -mogelijkheden.

2.  Condities

Voor onze werkzaamheden berekenen we een ‘fixed price’, opgebouwd uit een retainer fee bij aanvang traject en een succes fee bij plaatsing.  ” No cure less pay”  in plaats van “no cure no pay” in het kader van wederzijds commitment en partnership.

3. Search

Wij hanteren een pragmatische en betrokken aanpak en koppelen onze langjarige ervaring met headhunten en datasearch. In samenwerking met onze ambassadeurs en partners in diverse netwerken benaderen wij onze kandidaten die wij trachten te boeien voor loopbaanmogelijkheden nu of in de toekomst.

4. Selectie & presentatie

Wij nemen de tijd en aandacht voor de doelstellingen en verwachtingen van de kandidaat.  Wij screenen de kandidaat door een criterium gericht interview en referenties om een goed beeld te krijgen van competenties, vaardigheden en kennis. Wanneer wij de optimale match denken te hebben gevonden zullen wij in samenspraak met de  kandidaat overgaan tot profileren bij de opdrachtgever.

5. Plaatsing

Om de plaatsing voorspoedig te laten verlopen ondersteunen wij u en de kandidaat bij salarisonderhandelingen en totstandkoming arbeidsovereenkomst. Ook na afloop van de plaatsing zijn wij er graag voor u en de kandidaat om de kwaliteit te borgen.